Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Spiritualité: C’était la réflexion 31 octobre 2020 ! Jou pou jou, dat pou dat ! Pou n’ mye sezi, epi konprann ! Yon nasyon san espri

3 min read
Spread the love

Nan plizyè refleksyon nou fè deja, nou eksplike konsèp Nasyon an, nou te di yon nasyon, daprè sajès divin nan, se yon antite espiritojewografik, li gen yon nanm moun rele : Nanm nasyonal, oubyen Lespri nasyon an. Lè l’ resevwa siyal entènèt nan sous diven an, ou gen yon egregò positif, nan ka se nan sous malen an, yon egregò negatif. Kidonk, se espri sa, nanm nasyonal la ki alimante pitit yon nasyon an bon enèji nan tout domèn syantifik pou develòpman social li.

Men jodiya, nou pral pase nan yon lòt nivo, pou n’ mye sezi, epi konprann sak’ap pase, epi sak’ pral pase nan mond lan, paske nanm ensense yo, savan inyoran yo, elatriye, gen tandans wè, epi analize pati emèje nan aysbèg la. Poutan, se verite ki nouri reyalite ; yon nasyon san espri tankou yon nich foumi fou. Jodiya, nan milenè sa ki kòmanse nan lane 2005, nou pral obsève anpil chanjman, epi nou pral konprann ti fraz sa trè byen : << Ere pòv san espri yo, paske wayòm Bondye ya se pou yo ! >>

Lespri, Papa YAH ap pale de li la, se lespri sen, ki nan ka espesifik sa, se lespri konesans syantifik.

Ann gade pou nou wè, majorite peyi oubyen nasyon ki gran yo, gen anpil konesans syantifik, men tou se yo ki pi awogan, epi se yo tou ki jije Bondye (10 kòmandman yo), kondane l’. Kidonk, konesans syantifik gonfle yo, epi yo vin awogan. Arogans yo nan finanse teori satanik DARWIN nan kondui Papa YAH etenn lanp yo, epi limen yon lòt lanp pou yon ekip lòt nasyon ki pòv paske yo pa gen lespri lakonesans lan. Pami tout nasyon sa yo, Haïti, se youn nan yo, yon nasyon non-nasyon, yon pèp non-pèp, fou tankou foumi fou, san disènman, ki chwazi enmi l’ kòm sovè l’.

Yon nasyon san espri tankou yon nich foumi fou, yo san direksyon, tèt yo tout ap frape youn ak lòt, boul sik ki nan bouch chak grenn nan yo se li k’ konte, anyen ankò. Konsta sa, se te li nou te konn obsève nan peyi pòv yo, nasyon nwa yo san lespri lakonesans. Men van an vire nan milenè sa. Sa n’ te konn wè nan peyi pòv yo, eleksyon gate, patizan anraje, kay boule, moun mouri, elatriye. Se sa nou pral wè lakay gran nasyon yo, paske lespri yo etenn. Lè lespri sen etenn nan yon nasyon, lespri satan limen. Nou konnen sa satan vle di : Divizyon, deblozay, elatriye

Rale ti chèz ba nou, epi sib !

Lespri sen bay yon grenn chèf foumi, lespri satan menm, yon pakèt ak yon bann. Yo tout vle prezidan, yo tout vle okipe menm pòs la, kidonk divizyon. Haïti, depi octòb 1806, te tankou yon nich foumi fou, alòke lèzetazini, se te yon nich foumi sanse. Jodiya, van an vire, lanp Haiti limen, pa lèzetazini an etenn. Lè lanp ou etenn, chanjman prezidan paka fè anyen pou ou, paske lespri nasyonal la pa gen entènet ankò, sinon bon entènèt ankò.

Menm jan Duvalier tonbe, Lavalas monte, Duvalier remonte, anyen, paske nanm nasyonal ayisyen an pa jwen ankenn siyal diven, tou kòm Trump rete, Trump desann, Biden monte, anyen. Gade na wè ! Se verite ki dirije reyalite. Yon nasyon san espri tankou yon zonbi, li san konsyans, menm si l’ wè li pa wè !

Ann chante, ou menm ki se yon nanm konsyan, ann chante : Haiti, Haïti, Haïti !

Haiti : lumière des nations
Capitale politique et spirituelle du monde

Evintz BRILLANT

LA RÉDACTION DE LTP !!!
harrymichel122@gmail.com téléphone 50948438136.

Le 1 Novembre 2021

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES…

You may have missed