Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

AYITI EDIKASYON SAN POLITIK WI…

5 min read
Spread the love
Ekri Pa

Childens de Desdunes

ANN RETIRE POLITIK NAN EDIKASYON POUN SISPANN WÈ LISEYEN, LISEYÈN YO NAN LARI A: KA KOMIN DEDIN POU JOUNEN MÈKREDI KITE 27 OKTÒB 2021 AN SATE CHOFE.

Nan tout peyi nan mond lan, edikasyon se premye eleman pou devlope yon peyi. Se pou sa nenpòt peyi sou latè toujou bay edikasyon premyè plas e yo toujou fè tout sa ki posib pou yo kapab gen yon bon sistèm edikatif menm nan tan gè yo, timoun yo toujou pran chimen lekòl nan lide pou yo kapab chanje estrikti yo nan yon lòt vizaj.

Dosye edikasyon se youn nan zouti ki pi mal zye gouvènman ayisyen yo se pou sa jodi a nou gen kalite peyi sa nap viv la kote se yon bann moun ki pa fòme kap chwazi yon bann modèl dirijan tèt anba ki vin debouche sou yon katastwòf jodi a kote nou prèske pa moun ankò jan gwoup KAÏ chantel la nan sou dènye albòm liyan ki chante pa( Richard a.) Edikasyon se pa tout moun ki ta dwe touche li men kòm se Ayiti yon peyi espesyal, yon peyi ki se yon k etid ebyen tout moun ap vin fè eksperyans.

Nan kad dosye Dedin nan, kote mèkredi pase a majorite elèv lise a pran lari ap revandike nan lide yo paka jwenn pwofesè pou travay ak yo, yo pat gen lòt ide se te pran lari a ak yon sèl objektif mache lage tout kolèj nan komin nan.

Wi! Se yon dwa ak yon devwa yo genyen pou yo soti pou fè pase revandisyon yo men nan fason yo fèl la gen dwa pat nòmal. Petèt yon lòt fòmil yo te kapab itilize sa tap ka pase pi byen. Paske tout moun sou latè depi enterè yo menase se nòmal pou yo pran lari a sèlman gen yon modèl pou yo itilize men ale tire wòch sou elèv kolèj yo nan komin nan pou yo lage a pa bon menm koz se pa yo menm ki la pou tal travay ak elèv lise yo ni se pa yo non plis kite kenbe pwofesè Lise yo pa ale travay dayè yo te nan menm pwoblèm nan sèlman direktè yo pa tap janm lage menm si yo pa te gen pwofesè.

Nou nan yon moman kriz sou tout tèritwa nasyonal la sitou ak pwoblèm gaz la e kolèj yo gen yon politik ke yo itilize kote elèv lise yo ta inyore kote menm si yo pa ta gen pwofesè kolèj yo pa tap janm retounen timoun yo lakay yo. E nan moman sa la, lavil kou andeyò gen pwoblèm pwofesè ki pa k ale travay ak pwoblèm gaz la sitou nan komin Dedin majorite pwofesè ki nan seksyon segondè a se deyò ke yo soti malgre timoun yo ale lekòl se tout pwofesè yo jwenn vre akoz sitiyasyon sosyal peyi an.

Lise nasyonal Dedin nan se pa yon pwoblèm direktè ke li ye vrèman se vre direktè yon lise dwe yon moun ki fòme, ki dwe gen kapasite pou dirije. Gen plizyè chanjman direktè nan lise a pran sou sak te la deja, sila ki te etidye isit kou aletranje men pwoblèm pwofesè a toujou la, liseyen yo toujou pran lari pou fè pase revandikasyon yo. Pwoblèm pwofesè yo pat janm rezoud.

Pwoblèm pwofesè yo se paske politik nominasyon pwofesè nan lise a pat fèt byen paske majorite pwofesè yo se pwofesè ki pa nan komin nan non sèlman sa yo pa moun dedin sa vin koz nenpòt pwoblèm ki genyen an yo pa vini e menm lè pa ta gen pwoblèm yo pote neglijans pou yo pa ta vin travay. E gen nèg dedin ki nome nan lise a men ki aletranje yo jwenn antant ak kèk zanmi oubyen fanmi yo ale travay e moun sa yo pa menm k travay tout sa rantre nan kriz la.

Ale tire wòch nan kolèj yo sou pretèks ke yo pa jwenn pwofesè, direktè a se pa li menm ki pwoblèm nan e poun soti nan kriz sa, poun evite elèv lise pran lari nominasyon pwofesè yo, chwa sou kesyon moun kap nan direksyon an pa dwe fèt sou baz politik paske jan de chwa sa yo pa bon akoz moun nan mèt pa konn A depil jwenn yon kouran politik se nan edikasyon yo lagel yon dosye ki sansib anpil. Poun evite sa chwa yo dwe fèt sou baz konpetans e gen kèk jèn dedin ki etidye syans edikasyon, ki te nan Ekòl Nòmal siperyè se poun gen yon nouvo politik pou leta santral atravè responsab kominote a anboche yo nan lise a e lè sa kriz la va amelyore sou pwen sa men kesyon se direktè lise a ki pwoblèm nan se pa vre li plis sanble yon pwoblèm
pèsonèl.

Ann gade pase direktè Lise a ki bay rezilta plus ke sila kite la deja yo se vre kontèks yo pa menm men pi gwo pwoblèm nan se politik entegrasyon ak nominasyon pwofesè ki nan lise a ki pa moun Dedin, yo fin nome majorite se moun Tènèv ou Gonayiv. Pran san nou mw pa di paske yo pa moun dedin yo paka vin travay non paske Voltaire te ekri :  » L’homme éclairé n’a pas de patrie. » Mw kont sa paske nenpòt ti kriz la yo pap vini paske yo pa gen enterè pou yo ta riske yo e anplis yap travay ak plen tan nan kominote nap viv la. Toutotan nou vle rezoud yon kriz sou baz politik nou pap janm k rezoud se poun mete Ego nou yo de kote konsa nou va jwenn kèk eleman d solisyon paske politik nap pwone a pa bon li sèlman la poul detwi nou koz politik la rann nou avèg ak yon eslogan si se pa nou menm li pap bon e se pam pi bon nap pwone menm lè nou pa ta gen kapasite.

Childens De Desdunes
Edikatè ekilib la !!!
Cop/ Militan Serye a
Ti nèg Dedin nan

LE 5 Novembre 2021

SAL REDAKSYON LTP !!!
harrymichel122@gmail.com téléphone 50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOU SE ZYE AK ZÒRÈY OU…

You may have missed