octobre 17, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Hey! Hey! Hey ! Ann sekwe kò nou! Ann pa kite panik pote n ale

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bonswa, kijan nou ye?

M konnen nou la, sa ki gen strès ak lòt bagay! Bon se nòmal. Men sa ki pi enpòtan an se Pran prekosyon epi rilaks.

Rilaks paske lè w kite strès anvayi w ou vin vrèman vilnerab. Tout kalite maladi kapab antre sou ou nan Yon bat je.

Dayè anpil nan nou fèmen Yon kote nou pa gen twòp bagay pou n okipe tan nou, sa kapab deranjan.

Nou konnen sa ki ap pase nan mond lan deja, li la pou l fè sa li ap fè an, donk ann kòmanse chèche mwayen pou n jere strès nou.

Nou anpil sou gwoup yo, ann kite moun ki ap enfòme nou detanzantan fè l, rès yo si se pa Yon konsèy sou pandemi an, Yon ti fòmasyon pou ede nou kanpe pi djanm, bouste fòs mantal nou, ranfòse pwoteksyon yo, ann bay ti BLAG – KONT – ISTWA – DEVINET – Ann Youn aprann konn lòt pi byen – Pale de bèl pwojè

Tout bon eskpè konnen depi mantal ou wo, w ap di anyen pa kapab rive sou ou li pap rive vre, men mantal pap kapab wo si w panike toutan. Ann ale, aswè an menm ann kòmanse jere orè gwoup yo, ann kreye Yon espas pou bay moun gou ak espwa viv!

Elizabeth Jolicoeur
elisabethjoliccouermi@gmail.com

@Tout dwa rezève 2/4/2020
Le Tout Au pluriel magazine !
Nou se zye ou nan zòrèy ou nan mond lan